ẢNh đại diện

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

QUY TRÌNH THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chủ nguồn thải cùng với đơn vị xử lý chất thải nguy hại khảo sát chất thải của chủ nguồn thải và ký kết hợp đồng xử lý chất thải nguy hại theo nhu cầu giữa hai bên.

Minh Long Environment sẽ tiến hành cử cán bộ môi trường đến Công ty chủ nguồn thải khảo sát, phân loại các hạng mục CTNH được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT theo thực tế của Chủ nguồn thải.

Dựa trên thông tin khảo sát, cán bộ môi trường của Minh Long Environment sẽ lên lịch thu gom vận chuyển và gửi thông báo đến Chủ nguồn thải để có kế hoạch bàn giao chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý theo quy trình như sau:

I. Về phía Minh Long Environment:

1. Xe vận chuyển chất thải nguy hại của Minh Long Environment đến thu gom chất thải lên xe

- Thu gom chất thải vào phương tiện chứa: Với chất thải lỏng như: Dầu thải, nước thải lẫn đầu, dung môi dùng máy bơm hút chuyên dụng thu gom vào téc nhựa hoặc thùng phi. Với chất thải rắn như: giẻ lau dính dầu, má phanh đã qua sử dụng, .... thu gom vào bao chứa PE hoặc các thùng đựng.

- Các chất thải thông thường khác thu gom vào thùng xe.

- Sau đó, dùng cẩu nâng hoặc công nhân khiêng vác thủ công đưa lên xe.

Ghi chú: Trong suốt quá trình thu gom, công nhân phải sử dụng BHLĐ theo đúng quy định.

2. Kiểm tra trước khi rời vị trí thu gom

- Kiểm tra tất cả các chốt, móc ở các cửa thùng xe.

- Phủ kín bạt trên thùng xe (với xe thùng hở).

- Với xe vận chuyển CTNH kiểm tra đặt biển báo phù hợp trên các vị trí quy định: Hai sườn xe, hậu xe.

- Kiểm tra các số lượng nhận và loại chất thải và ký với chủ nguồn thải Chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng biểu mẫu Phụ lục 3 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

3. Hoàn trả chứng từ quản lý chất thải nguy hại cho Chủ nguồn thải sau khi xử lý

II. Về phía Chủ nguồn thải:

- Trang bị đầy đủ dụng cụ chứa đựng và thực hiện việc chứa đựng, tập kết chất thải đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng vị trí quy định, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo đúng pháp luật Việt Nam hiện hành về lưu giữ chất thải.

- Lập chứng từ Quản lý chất thải nguy hại theo đúng biểu mẫu Phụ lục 3 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và yêu cầu lái xe Đơn vị xử lý ký xác nhận bàn giao chất thải nguy hại.

 

Minh Long Environment luôn tự tin là đơn vị có năng lực xử lý lớn cùng đội ngũ nhân viên lành nghề, đảm bảo đáp ứng cho Chủ nguồn thải Đúng, Đủ, Hợp pháp

toàn bộ quá trình thu gom xử lý Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất từ phía Chủ nguồn thải.