ẢNh đại diện

VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC CÔNG NGHIỆP

VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP

Minh Long Environment là đơn vị cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho Doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động và liên tục trong giai đoạn sản xuất.

 

   Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, Minh Long Environment cung cấp các dịch vụ:

   1. Tư vấn - phân loại chất thải

   Là dịch vụ miễn phí, tư vấn khách hàng phân loại chất thải theo đúng quy định pháp luật, hướng đến tiết kiệm chi phí trong tương lai.

   2. Vận chuyển – xử lý chất thải

   Là dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải công nghiệp không nguy hại.

   Ưu điểm dịch vụ của Minh Long Environment:

  • Báo giá công khai
  • Năng lực đa dạng và đầy đủ pháp lý để hoạt động
  • Nền tảng khách hàng trên khắp cả nước
  • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp tất cả vấn đề trong công tác quản lý môi trường.