ẢNh đại diện

XỬ LÝ CHẤT THẢI SẮT NHIỄM DẦU

Ngày: 06-06-2019 | Lượt xem: 5789

Xử lý chất thải an toàn, đúng luật bảo vệ môi trường Việt Nam

Hiện nay, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất phát sinh rất nhiều Chất thải nguy hại, trong đó có chất thải Sắt nhiễm dầu (Kim loại nhiễm dầu).

Chất thải nguy hại trong thông tư 36/2015/TT-BTNMT cũng đã nêu rõ là chất thải gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Chính Vì vậy các đơn vị chủ nguồn thải (đơn vị phát sinh chất thải nguy hại) cần ký kết với các đơn vị xử lý có đủ năng lực và chức năng xử lý.

MINHLONG ENVIRONMENT tự hào là đơn vị có quy mô lớn, chuyên nghiệp, có đầy đủ năng lực để cung cấp dịch vụ thu gom xử lý chất thải nguy hại.

Riêng với Chất thải Sắt nhiễm dầu (Kim loại nhiễm dầu), MINHLONG ENVIRONMENT là đơn vị được nhiều Công ty tin tưởng và ký kết hợp đồng xử lý.

Đến với MINHLONG ENVIRONMENT để được báo giá thu gom xử lý chất thải Sắt dính dầu một cách nhanh chóng và hợp lý nhất.

Hotline: 019.282.1399

Email: moitruongminhlong@gmail.com

Hình ảnh các hạng mục MINHLONG ENVIRONMENT đã triển khai:

Sắt dính dầu phát sinh từ quá trình sản xuất

Phế thải sắt dính dầu

Sắt dính dầu phát sinh từ quá trình sản xuất

Phế thải sắt dính dầu

MINHLONG ENVIRONMENT thu gom vận chuyển để xử lý

_________________________________________________________________