ẢNh đại diện

TIÊU HỦY 180 BALO HỌC SINH ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Ngày: 05-06-2018 | Lượt xem: 2070

180 chiếc Balo đã qua sử dụng của học sinh trường Quốc tế được MINHLONG ENVIRONMENT tiêu hủy theo nhu cầu của khách hàng.

 

MINHLONG ENVIRONMENT tiêu hủy lô hàng là balo đã qua sử dụng của trường tiểu học Quốc tế.

Công nhân tiến hành phá hủy toàn bộ 180 chiếc Balo đã qua sử dụng dưới sự giám sát của lãnh đạo trường Quốc tế

Quy trình tiêu hủy: Xem tai đây

Hình ảnh lô hàng tiêu hủy:

Ba lô học sinh đã qua sử dụng được phá hủy trước khi tiêu hủy