ẢNh đại diện

TIÊU HUỶ HÀNG HOÁ HẾT HẠN

Ngày: 10-07-2019 | Lượt xem: 92

Công ty cổ phần đầu tư Minh Long Việt Nam sẽ bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm là kho chứa hàng hóa  của Quý Công ty tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng

Công ty cổ phần đầu tư Minh Long Việt Nam sẽ bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm là kho chứa hàng hóa  của Quý Công ty tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng