ẢNh đại diện

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên đăng ký Doanh nghiệp

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH LONG VIỆT NAM

 

 

MINHLONG VIET NAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở

:

Số 111 Phố Mới, X.Tân Dương, H.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại

:

091.282.1399

Người đại diện theo pháp luật

:

TRẦN VĂN HIẾU

Mã số thuế

:

0201909973

Tài khoản Ngân Hàng

:

1818 86 8888

Tại Ngân hàng

:

Ngân hàng thương mại Á Châu (ACB) - Chi nhánh QT

Website

:

moitruongminhlong.vn

Email

:

moitruongminhlong@gmail.com

Các ngành nghề kinh doanh

:

- Xử lý và tiêu huỷ rác không độc hại

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

- Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế

­- Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác

- Tái chế phế liệu

- Tái chế phế liệu kim loại

- Tái chế phế liệu phi kim loại

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

- Thoát nước và xử lý nước thải