ẢNh đại diện

THIẾT BỊ XÚC RỬA PHỤC HỒI THÙNG PHUY THẢI

Ngày: 12-08-2018 | Lượt xem: 465

THIẾT BỊ XÚC RỬA PHỤC HỒI THÙNG PHUY THẢI

Hệ thống xúc rửa, ngâm tẩy kim loại dính dầu, hóa chất