ẢNh đại diện

THIẾT BỊ ĐÓNG RẮN BÙN THẢI

Ngày: 12-08-2018 | Lượt xem: 3763

THIẾT BỊ ĐÓNG RẮN BÙN THẢI (HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH HÓA RẮN)

Quang cảnh khu vực xử lý bùn thải

Máy ép bùn thải sau xử lý được thiết kế cạnh hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống hóa rắn bùn thải, và tro xỉ sau xử lý thành gạch block